Dbamy o Twoje zdrowie od 1999r.

Zadzowoń teraz

726-164-867

18 547-67-47

Metoda Hoppe: Innowacyjne podejście do rehabilitacji i korekcji wad postawy
2023-04-10

Rehabilitacja jest kluczowym elementem procesu powrotu do pełnej sprawności fizycznej dla osób zmagających się z problemami związanymi z wadami postawy oraz dysfunkcjami narządu ruchu. Wśród różnorodnych metod terapeutycznych, metoda lek. med. Urszuli Hoppe wyróżnia się jako skuteczne i innowacyjne podejście do leczenia tych schorzeń. Przybliżymy tę metodę, jej teoretyczne założenia oraz praktyczne zastosowania.

 

Metoda Hoppe jest kontynuacją rehabilitacji opracowanej przez prof. dra hab. med. Wiktora Degi. Jej początki sięgają lat 90., kiedy to Urszula Hoppe zastosowała ją do korekty wad postawy. W 1991 roku metoda ta została rozbudowana przez mgr Janinę Pelczar, która wprowadziła liczne modyfikacje oraz opracowała system ćwiczeń SOS 3D*. Dzięki tym zmianom metoda Hoppe zyskała szersze zastosowanie również w rehabilitacji ruchowej.

Metoda Hoppe opiera się na założeniu, że wady postawy ciała najczęściej są wywołane wielopłaszczyznowymi zmianami w narządzie ruchu. Dlatego rehabilitacja w systemie osiowo-symetrycznym, w trzech płaszczyznach jednocześnie, pozwala na skuteczną korekcję wad postawy oraz poprawę funkcji ruchowych. Ważnym aspektem metody jest indywidualne podejście do każdego przypadku, bez ustalonych schematów, z uwzględnieniem międzyosobniczej i wewnątrzosobniczej zmienności postawy.

Metoda Hoppe-Pelczar SOS 3D* pozwala na korekcję wad postawy z elementami rehabilitacji lub samą rehabilitację. Ustawianie całej sylwetki w przestrzeni odbywa się w nawiązaniu do wzoru prawidłowej postawy, określanych przy pomocy zmodyfikowanych przez Janinę Pelczar przyrządów Hoppe. Korekcja lokalna narządu ruchu odbywa się równocześnie z korekcją globalną w trzech płaszczyznach, co przekłada się na niezwykłą skuteczność metody.

Teoretyczne podstawy metody
Pacjent potrafi zastosować w praktyce nowy wzór prawidłowej postawy, tzw. „prostopadłościan prawidłowej postawy” i będzie  stosować polski biofeedback z pomocą drewnianych przyrządów i luster.

Inspiracja autorki Opracowanie graficzne

 • Pacjent będzie indywidualizować ułożenie ciała w systemie osiowo-symetrycznym w trzech płaszczyznach jednocześnie i potrafi zastosować w codziennych czynnościach.
 • Potrafi zastosować system osiowo-symetryczny w trzech płaszczyznach jednocześnie do wyegzekwowania prawidłowego chodu, tj. równoległego układania kończyn dolnych podczas stania i podczas chodzenia oraz symetrycznego obciążania.
 • Rozpoznaje deficyty w zakresie samodzielnego wykonania codziennych czynności.
 • Stosuje feedback dla tworzenia się nowych wzorców prawidłowego układania narządu ruchu podczas codziennych czynności.
 • Modyfikuje i stosuje indywidualne działania terapeutyczne  i rehabilitacji ruchowej w zgodzie z nowymi osiągnięciami naukowymi.
 • Pomiaruje indywidualny zestaw przyrządów do metody Hoppe SOS 3D*.
 • Wprowadza ćwiczenia w systemie osiowo-symetrycznym w trzech płaszczyznach jednocześnie (SOS 3D*).

  Fot. J.Pelczar  Fot. J.Pelczar

 • Pomaga w doborze przyrządów do ćwiczeń osiowo-symetrycznych i wspomaga indywidualne wykonywanie mikroruchów i diagnozuje sobie zaburzenia narządu ruchu.
 • Monitoruje postęp uzyskiwanych efektów po zastosowaniu przyrządów do mikroruchów.
 • Autodiagnozowanie podczas rehabilitacji, zaburzeń narządu ruchu.

Halluksy

Przed:

Po miesiącu ćwiczeń:

 

Aby móc prawidłowo przeprowadzić zajęcia rehabilitacyjne metodą Hoppe, należy zadbać o odpowiednie warunki oraz wyposażenie. Poniżej przedstawiamy listę wymagań, które powinny być spełnione podczas organizowania takich zajęć:

 • Ciepła sala: Pomieszczenie powinno być na tyle duże, aby pomieścić 4-6 osób, które mogą się położyć na materacach na podłodze z rękami ułożonymi w bok.
 • Lustro z namalowanymi siatkami: Ułatwia kontrolowanie prawidłowego wykonywania ćwiczeń oraz obserwację postępów uczestników.
 • Materace (maty – twarde): Zapewniają komfort oraz właściwą podporę podczas wykonywania ćwiczeń na podłodze.
 • Przyrządy do ćwiczeń osiowo-symetrycznych w trzech płaszczyznach jednocześnie: Niezbędne do realizacji programu ćwiczeń opartego na metodzie Hoppe.
 • Magnetofon i nagrania muzyki relaksacyjnej: Muzyka relaksacyjna wpływa na poprawę samopoczucia uczestników oraz umożliwia im skoncentrowanie się na ćwiczeniach.
 • Duże piłki i podkładka (TheraBand) pod stopy do ćwiczeń równowagi: Pomocne w treningu równowagi oraz stabilizacji ciała.
 • Taśmy, ciężarki – różny ciężar, bandaże elastyczne o szer. 8-10 cm: Uczestnicy zajęć powinni przynieść te elementy, które posłużą do wzmacniania mięśni oraz poprawy elastyczności.
 • Kliny różnego rodzaju i wielkości do układania obręczy barkowej i kończyn górnych: Pomagają w korekcji ułożenia obręczy barkowej oraz kończyn górnych podczas ćwiczeń.


Pracownia grupowej rehabilitacji ruchowej dla wspomagania i mocniejszej motywacji do ćwiczeń

Metoda Hoppe jest zarówno skuteczna, jak i ekonomiczna. Po nauczeniu pacjenta odpowiednich ćwiczeń możliwe jest samodzielne stosowanie terapii w domu. Mogą być wykonane w łóżku na twardym matercu bez przyrządów, lub podłodze na wełnianym kocu z przyrządami.

Inspiracja autorki: lek. med U.Hoppe, Prof.dr hab.inż. S.Mazurkiewicz
Opracowanie graficzne: mgr inż. P.Pelczar
Fotografie i opracowanie: mgr fizjoterapii Janina Pelczar, autorka wdrażania i modyfikacji metody Hoppe SOS 3D

Powrót